Skip to main content

Sistem Penasihat Akademik dan Kerjaya Online (SPAK)

Dibangunkan bertujuan untuk memudahkan semua Penasihat Akademik dan Kerjaya (PAK) mencapai maklumat pelajar yang dibawah jagaannya. Maklumat-maklumat akademik pelajar tersebut hanya dapat dilihat sahaja tanpa boleh diubah oleh Penasihat Akademik dan Kerjaya (PAK).

Dimaklumkan Sistem Penasihat Akademik dan Kerjaya Online (SPAK) ini telah dinaiktaraf oleh pihak PTM.

Sehubungan dengan itu, para Penasihat Akademik dan Kerjaya (PAK) boleh membuat capaian sistem ini melalui TCIS.

pak

Sekian untuk makluman. Terima kasih.

GARIS PANDUAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK)