Strategi

Cetak
PDF

STRATEGI

Berdasarkan kepada visi dan misi Universiti, Pejabat Pengurusan Akademik telah menyusun strategi supaya dapat meningkatkan sumbangannya kepada pembangunan pengurusan akademik universiti melalui :

  1. Memantapkan Dasar Dan Peraturan Akademik
  2. Penambahbaikan Proses Dan Output Secara Automatik
  3. Pengurusan Yang Berteraskan ICT
  4. Prihatin Dengan Kehendak Dan Kepuasan Pelanggan
  5. Memantapkan Profesionalisme Dan Kredibiliti Staf
  6. Memantapkan Prosedur Kerja