Senat Bil. 3/2013/2014 (Kali Ke-127)

Cetak
PDF

Senat Bil. 3/2013/2014 (Kali Ke-127)

1. Pelantikan 8 Calon Pemeriksa Luar Di Fakulti Teknologi Kejuruteraan bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2015 seperti berikut :

i) Prof. Dr. Md. Ghazaly Bin Shaaban

Universiti Malaya (UM)

ii) Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan Bin Che-Ani

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

iii) Prof. Madya Sr. Dr. Mohd Rodzi Bin Ismail

Universiti Sains Malaysia

iv) Prof. Madya Dr. Mohd Rozi Bin Ahmad

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

v) Prof. Dr. Md Dan Bin Md Palil

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

vi) Prof. Madya Dr. Suzana Binti Yusuf

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

vii) Prof. Madya Dr. Izman Bin Sudin

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

viii) Prof. Madya Dr. Siti Masrinda Binti Tasirin

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2. Pelantikan 13 Orang Ahli Jawatankuasa Penasihat Industri (Industrial Advisory Committee) Untuk Program Akademik Sarjana Muda Di Fakulti Teknologi Kejuruteraan bagi tempoh dua (2) tahun, mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2015 seperti berikut :

i) Dato’ Ir. Dr. Roslan Bin Md. Taha

Pengarah, Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan

ii) En. Ir. Akmal Rahimi Bin Abu Samah

Perunding, Integra Cooling Sdn. Bhd.

iii) En. Ir. Haris Fadzillah Bin Hussin

Penolong Pengarah, Facility Management Tradewinds Corporation Berhad

iv) Dato’ Ir. Jamaludin Bin Osman

Pengarah, I & P Group Sdn. Bhd.

v) Dato’ Sr. Zulkefli Bin Md Zain

Pengarah Urusan, Mecca Ventures Sdn. Bhd.

vi) En. Zainol Abidin Bin Abu Amar

Senior Manager, Proton Malaysia

vii) En. Azizi Bin A Hadi

Executive Vice President of SME, Telekom (M) Berhad

viii) En. Khadmudin Bin Mahamed Rafik

Pengarah Urusan, Maple Tricot Sdn. Bhd.

ix) En. Mohamed Zalman Bin Zainul Ariffin

Pengurus Teknikal, Penfabric Sdn. Bhd.

x) En. Lim Bok Sze

Timbalan Pengarah Urusan, Mega Label & Stickers, PCSS Group

xi) En. Md Napiz Bin Samion

Design Manager, Dyson Manufacturing Sdn. Bhd.

xii) En. Azali Bin Awaludin

Eksekutif Kanan, Felda Agriculture Sdn. Bhd.

xiii) En. Khairul @ Khairil Anuar Bin Abdul Samad

Pengurus Makmal, Vance Bioenergy Sdn. Bhd.

3. Pelantikan Tujuh (7) Orang Calon Profesor Pelawat Di Fakulti Teknologi Kejuruteraan bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2015 seperti berikut :

i) Prof. Ir. Sr. Dr. Suhaimi Bin Abdul Talib

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

ii) Prof. Dato Ir. Dr. Mahyuddin Bin Ramli

Universiti Sains Malaysia (USM)

iii) Prof. Dr. Wan Yunus Bin Wan Ahmad

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

iv) Prof. Dr. Russly Bin Abdul Rahman

Universiti Putra Malaysia (UPM)

v) Prof. Dr. Safian Bin Sharif

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

vi) Prof. Dato Ir. Dr. Abdul Wahab Bin Mohammad

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

vii) Prof. Dato‘ Ir. Dr. Badrulhisham Bin Abdul Aziz

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

4. Pelantikan Dr. Muhammed Sabri Salim Ke Jawatan Pasca Kedoktoran (Post Doctoral) di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE) bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Februari 2014 hingga 31 Januari 2016.

 

5. Pelantikan Dr. Firman Ridwan Ke Jawatan Pasca Kedoktoran (Post Doctoral) Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Februari 2014 hingga 31 Januari 2016.