Piagam Pelanggan

Cetak
PDF

PIAGAM PELANGGAN

  1. Mengeluarkan Surat Tawaran Kemasukan Pelajar lima (5) hari bekerja selepas pengesahan nama
  2. Mengeluarkan surat Keputusan Peperiksaaan untuk edaran kepada pelajar semester akhir, pelajar KS dan pelajar KG lima (5) hari bekerja selepas diluluskan oleh JKTS
  3. Mengeluarkan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir tiga (3) minggu sebelum peperiksaaan akhir berlangsung
  4. Mengeluarkan surat pengesahan pelajar tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan
  5. Memberi maklum balas kepada pertanyaan bertulis pelanggan tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan pertanyaan
  6. Menyiapkan Jadual Waktu Akademik semester baru, dua (2) minggu sebelum cuti semester semasa
  7. Menyiapkan deraf minit mesyuarat Senat / JKTS untuk edaran tujuh (7) hari bekerja dari tarikh mesyuarat
  8. Memastikan perkhidmatan di kaunter diberikan secara adil dan saksama (Sistem Q) serta tertib mengikut prosedur yang ditetapkan