Muaturun Borang / Dokumen

Cetak
PDF

MUAT TURUN BORANG / DOKUMEN

Bil.

Dokumen

Catatan

UNIT PENGURUSAN PROJEK AKADEMIK (UPPA)

1.

Iklan Program Mobiliti Akademik Pelajar Berkredit Sesi 2016/2017

2.

Borang Permohonan Mobiliti Pelajar

3.

Carta Alir

4.

Garis Panduan

UNIT PENGAMBILAN DAN REKOD PELAJAR (UPRP)

1.Borang Pengemaskinian Maklumat Pelajar2.

Borang Tangguh Pengajian (Versi Bahasa Melayu)

 

Borang Tangguh Pengajian (Versi Bahasa Inggeris)


Sila cetak di kertas bewarna merah jambu

3.

Borang Berhenti Pengajian (Versi Bahasa Melayu)

Borang Berhenti Pengajian (Versi Bahasa Inggeris)

Sila cetak di kertas bewarna biru

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN PELAJAR (UPPP)

1.
Borang Tarik Diri Pengajian
2 salinan

2.
Borang Permohonan Penganugerahan
1 salinan

3.
Borang Pengecualian Kredit
2 salinan

4.

Borang Pendaftaran Kursus

3 salinan (pelajar, Fakulti dan Penasihat Akademik)

5.

Borang Pembetulan Daftar Kursus

3 salinan (pelajar, Fakulti dan Penasihat Akademik)

6.

Borang Tempahan Dewan Peperiksaan

Sila cetak di kertas bewarna kuning

UNIT PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN AKADEMIK (UPSA)

1.

Borang Pendaftaran MUET

Sila cetak di kertas bewarna kuning

2.

Borang Penyewaan Pakaian Konvokesyen

3.

Borang Wakil Ambil Sijil / Transkrip

4.

Borang Pengeposan Sijil / Transkrip

UNIT SENAT DAN REKOD AKADEMIK (USRA)

1.

Borang Penghantaran Kertas Kerja Untuk Mesyuarat Senat / JKP (Kuatkuasa 1 Mei 2018)

Sila cetak di kertas bewarna kuning

2.

Panduan Penghantaran Kertas Kerja

1. Format Kertas Kerja

2. Lampiran 1-Halaman Penyedia

3. Lampiran 2-Kandungan Kertas Kerja

4. Lampiran 3-Contoh Format Kertas Kerja

UNIT SISTEM MAKLUMAT DAN MULTIMEDIA (USMM)

1.

Borang Pindaan Jadual Kuliah

2.

Borang Tempahan Ruang Kuliah

Sila cetak di kertas bewarna hijau

1. Borang Pengemaskinian Maklumat Pelajar

2. Borang Penghantaran Kertas Kerja untuk Mesyuarat Senat / JKP - dicetak di atas kertas bewarna kuning

3. Borang Pengesahan Pelajar (Versi Bahasa Melayu )(Versi Bahasa Inggeris)

 

)