Misi dan Visi

Cetak
PDF

::MISI::

Memperkasakan amalan terbaik dalam pengurusan akademik berlandaskan tanda aras yang standard melalui sumber manusia yang berdaya saing dan aplikasi ICT terkini dalam pentadbiran yang memenuhi kehendak pelanggan.

::VISI::

Merealisasikan aspirasi Universiti melalui pengurusan akademik yang cemerlang dan berkualiti.