Unit Sistem Maklumat dan Multimedia

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Sistem Maklumat & Multimedia (USMM) ditubuhkan bermula pada bulan Mei 2004. Unit ini berfungsi untuk membantu staf PPA amnya dan unit-unit lain khususnya dalam membangunkan dan menyelenggarakan sistem dan menyediakan keperluan perkakasan.

FUNGSI UNIT

  • Penyediaan Jadual Waktu akademik
  • Pembangunan Sistem Baru
  • Penambahbaikan Sistem Sedia Ada
  • Pengurusan Tracer Study
  • Pengurusan Laman Web
  • Pengurusan Ruang Gunasama