Unit Senat dan Rekod Akademik

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Senat dan Rekod Akademik (USRA) bertanggungjawab dalam menguruskan Mesyuarat Senat dan rekod pelajar. Unit ini juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kelulusan bagi program dan jabatan baru. Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar dan seorang Pembantu Tadbir (P/O). 

FUNGSI UNIT

  • Urus setia Mesyuarat Senat & JKP Kursus Baru & JKP Anugerah Akademik
  • Penerbitan Kalender Akademik
  • Penerbitan Buletin Akademik
  • Pelantikan & Pemilihan Ahli Senat

INFO UNIT

Senat Online  [ klik sini ]