Unit Perkhidmatan Sokongan Akademik

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Perkhidmatan Sokongan Akademik (UPSA) ditubuhkan untuk membantu dalam penyediaan Jadual Waktu Akademik Universiti dan menjadi Urusetia pada majlis Konvokesyen. Unit ini diketuai seorang Penolong Pendaftar Kanan dan dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir (P/O).

FUNGSI UNIT

Bertanggungjawab menjadi Urusetia Konvokesyen para lulusan.
Bertanggungjawab dalam menguruskan Sijil Graduan.
Bertanggungjawab dalam menyediakan sijil dan hadiah akademik graduan.
Bertanggungjawab dalam menguruskan Sijil Dekan.
Bertanggungjawab terhadap pengurusan tempahan penggunaan dan kemudahan bilik kuliah/ dewan peperiksaan.
Bertanggungjawab dalam menyediakan Jadual Waktu Akademik Universiti. dalam menyediakan bahan/ media promosi Bertangg


INFO UNIT

Senarai Ruang Kuliah. [ klik sini ]