Unit Peperiksaan dan Pengijazahan Pelajar

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan Pelajar (UPPP) merupakan unit yang bertanggungjawab dalam menguruskan peperiksaan akhir dan pengijazahan pelajar-pelajar UTHM. Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar Kanan dan dibantu dua orang Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi).

FUNGSI UNIT

Bertanggungjawab terhadap pengurusan peperiksaan akhir pelajar.
Bertanggungjawab terhadap pengijazahan pelajar.
Bertanggungjawab terhadap pendaftaran mata pelajaran.
Bertanggungjawab untuk menyediakan perangkaan keputusan peperiksaan dan graduan
Bertanggungjawab sebagai urusetia Jawatankuasa Tetap Senat (peperiksaan/ keputusan peperiksaan).• Bertanggungjawab terhadap pendaftaran semula

INFO UNIT