Unit Pendaftaran dan Rekod Pelajar

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Pendaftaran dan Rekod Pelajar (UPRP) bertanggungjawab dalam menguruskan surat-surat pengesahan pelajar. Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar dan dibantu oleh seorang PT(P/O).

FUNGSI UNIT 

1.Bertanggungjawab mengeluarkan surat pengesahan pelajar
2.Bertanggungjawab mengurus IEO (Intake - Enrolmen - Output)
3. Bertanggungjawab mengurus rekod dan perangkaan pelajar
4. Bertanggungjawab mengurus pendaftaran pelajar baru
5. Bertanggungjawab mengurus Bengkel Penasihatan Akademik kepada staf akademik UTHM 
       * Kursus Penasihatan Akademik kepada staf akademik yang baru 
       * Kursus berdasarkan kajian kes kepada staf akademik sedia ada
       * Bengkel untuk fasilitator Kursus Penasihatan Akademik 
6. Bertanggungjawab mengurus dan menerbitkan Buletin Akademik
7. Bertanggungjawab mengurus Ujian Penempatan Bahasa Inggeris kepada pelajar baru
8. Bertanggungjawab mengurus Majlis Anugerah Naib Canselor
9. Bertanggungjawab dalam pengurusan Jawatankuasa Kebersihan, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja PPA (Termasuk 5S)
10. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa jawab dalam menyediakan bahan/ media promosi Bertanggungjawab terhadap pendaftaran semula
 
INFO UNIT

PA Online [ klik sini