Unit Pembangunan Pengurusan Sumber

Cetak
PDF

PENGENALAN

Unit Pembangunan Pengurusan Sumber (UPPS) ditubuhkan untuk membantu dalam menguruskan PPA secara keseluruhannya. Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Kerani dan dibantu oleh 3 orang staf tetap .

FUNGSI UNIT

Bertanggungjawab menyediakan laporan perbelanjaan bulanan, laporan perbelanjaan suku akhir dan penyata penyesesuaian buku vot.
Bertanggungjawab menyediakan anggaran perjawatan dan anggaran peruntukan mengurus.
Bertanggungjawab dalam pengurusan sistem fail pejabat.
Bertanggungjawab dalam pengurusan staf (cuti staf, penilaian prestasi staf).
Bertanggungjawab menyediakan dokumentasi.
Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan.
Bertanggungjawab dalam menguruskan penerbitan.
Bertanggungjawab menyediakan senarai jawatankuasa dan keahlian jawatankuasa di peringkat pejabat dan Universiti yang berkaitan dengan pengurusan akademik, pengurusan dan kewangan.awab dalam menyediakan bahan/ media promosi Bertanggungjawab terhadap pendaftaran semula
 
INFO UNIT